opc_loader

Beperking van Aansprakelijkheid, Privacy Beleid en Gegevensbescherming


 

Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van onze (internet)pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetgeving. Wij zijn als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen externe informatie te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van dergelijke informatie te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van algemene aard. Een aansprakelijkheid in dit verband is alleen mogelijk vanaf de datum van kennis van een specifieke inbreuk. Na kennisgeving van toepasselijke schendingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.


 

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden, over wiens inhoud wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De respectieve aanbieder of exploitant van deze pagina's is degene die verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van creëren van de links. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Na kennisgeving van overtredingen zullen we externe links onmiddellijk verwijderen.


 

Auteursrechten en andere speciale beschermingsrechten
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Een kopie van de website-informatie kan op een enkele computer worden opgeslagen voor niet-commercieel en persoonlijk intern gebruik. Afbeeldingen, teksten, logo's, afbeeldingen, etc. mogen alleen na onze schriftelijke toestemming worden gedownload, gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, verzonden of gebruikt in een andere vorm. De vermelde product- en bedrijfsnamen kunnen geregistreerde handelsmerken of handelsmerken zijn. Ongeautoriseerd gebruik kan leiden tot schadeclaims en gerechtelijke stappen.


 

Gegevensbescherming
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens en het behoud van uw privacy. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en ons privacy beleid. Hieronder informeren wij u over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.


 

Verzameling, opslag en gebruik van persoonlijke gegevens 
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen bij online bestelling van producten), gebeurt dit zoveel mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uitzonderingen vormen gegevens die nodig zijn voor levering van via de internetsite bestelde producten. Deze gegevens worden gedeeld met partner organisaties die verantwoordelijk zijn voor levering van bestelde producten. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongewenste reclame E-mails, behoudens wanneer u heeft expliciet aangeven reclame E-mails te willen ontvangen.


Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Mochten gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in het kader van de verwerking van ordergegevens, dan zijn deze gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke bepalingen. We behouden ons echter het recht voor om informatie vrij te geven als we hiertoe wettelijk worden verplicht, of als ons wordt gevraagd om deze informatie over te dragen door juridische autoriteiten of vervolgingen.


 

Server log bestanden
We verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn: browsertype en browserversie, gebruikt besturingssysteem, verwijzer, URL, host naam van de toegangscomputer, tijdstip van serververzoek. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik kennen.


 

Uw gegevens: informatie, blokkeren, verwijderen
U hebt, binnen het toepassingsgebied van toepasselijke wetgeving, het recht op informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger, het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat u in onze bedrijfsgegevens kunt vinden.


 

Ongevraagde reclame-e-mails 
Het gebruik van bedrijfsgegevens, zoals verplicht gepubliceerd op onze website, voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is niet toegestaan. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam E-mails.

Winkelwagen
Afgeprijsd!
46,98 27,98